Oznaka: Bolna istina: Svi naši trenutni odnosi samo su odraz našeg trenutnog odnosa s nama samima