Pomislila sam… što bih učinila, da znam da mi je ovo, zadnji dan života? S kime bih ga provela? Kome bih se javila? Da li bih se ikome javila? Što bih radila svojih zadnjih sati? Da li bih mnogo promišljala o godinama koje su iza...